Bemutatkozás

A SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. (2009. január 1.-től) még SZILTOP Oktatási Közhasznú Társaság néven 1996 májusában alakult két magánszemély törzstőkéjével. A társaság alaptevékenysége a középiskolai felnőttoktatás. Kiegészítő tevékenységek: egyéb oktatás, természet- és társadalomtudományi kutatás és fejlesztés, környezetvédelem, radiometria, sztochasztikus folyamatok számítógépes analízise. A kiegészítő tevékenységek hozadékát a Nonprofit Kft. az alaptevékenységbe forgatta vissza.


Miért válassz minket?

Közel 300 000 tanuló

Az elmúlt 21 évben a fenntartásunkban működő köznevelési intézményekben csaknem 300 000 diák folytatott középiskolai tanulmányokat. Túlnyomó többségük megszerezte az érettségit, illetve érettségire épülő szakmai végzettséget.

Évente közel 1500 pedagógus

Működésünk kezdetétől napjainkig átlagosan, évente közel 1500 tanár segíti a tanulók munkáját nagy türelemmel, hozzáértéssel. A szakmai színvonalat jól jellemzi, hogy pedagógusaink között nagy számban található minősített, szakértő, szaktanácsadó, illetve mestertanár is.

Közel 200 tagintézmény

Tevékenységünk kezdetétől dinamikusan bővültek tagintézményeink, oly mértékben, hogy több iskolahálózatot kellett létrehozni a kétezres évek elején. Céljaink- vigyük az oktatást a tanulók lakhelyéhez minél közelebb- eléréséhez kis, közepes településeken, nagy városokban, és a fővárosban is létesítettünk tagintézményeket.

Iskolahálózataink

Híreink

Beiratkozási időpontok 2024/2025-es tanév

Március 15.

Búcsú Széli Ferenc Tagintézmény-vezető Úrtól!