Búcsú Széli Ferenc Tagintézmény-vezető Úrtól!

Kedves Feri Bátyám, tisztelt Ezredes Úr!

Elmúltak már a bibliai idők, mikor az Úr hívott el vezetőket törzsek, népek, csoportok élére. Nincsenek már Mózesek, Sámsonok, Dávid királyok és Pál apostolok. Már hosszú ideje magunknak kell megtalálnunk, milyen feladatok ébresztik fel bennünk az elhívatás, mai szóval a hívatás érzését, és ha azt hisszük, megtaláltuk ezeket, Babits szavaival élve „az égi és ninivei hatalmak” egy idő múlva bezárhatják előttünk az utakat. Széli Ferenc, a Magyar Honvédség nyugállományú főtisztje, mint minden igazi férfi és nő e hazában megtalálta azt a feladatot, amely reá várt, és példamutató helytállással, magas szakmai színvonalon, addigi katonatiszti pályájának szerves folytatásaként több száz ifjú katona gimnáziumi tanulmányait és érettségizését szervezte meg, mesterfokon. Helytállt, szervezte a Tagiskola életét, mértéktartó és mértékadó magatartásával több, mint két évtizede új utakat, lehetőségeket nyitott meg honvédek százai előtt. A nagy katolikus költő, Babits Mihály után egy másik nagy gondolkodó, Karl Marx szavai jutnak az eszembe: a legfontosabb, hogy „mindenki megkapja a lehetőséget, hogy megvalósítsa nembeli lényegét.” Azaz olyan emberré váljon, hogy képes legyen egyénisége kibontakoztatására. Széli Ferenc sok száz katonának segített ebben, és közben ő is megvalósította önmagát, rálelt arra, amire elhívatott. És mi, a Budakalász Gimnázium és a Sziltop kft. csapata is tanultunk tőle és jobbak lettünk általa. Tempora mutantur et nos mutamur in illis, azaz az idők változnak s változunk mi is velük. Kérem az Urat, a gondviselést, vagy a jó szerencsét, hogy minél több Széli Ferenc kvalitású férfit és nőt adjon nekünk munkatársnak, hogy tovább változhassunk, javulhassunk.

Kedves Feri bátyám, ezredes úr!
Tiszta szívemből kívánok neked az elkövetkező időkre erőt, jó egészséget, és mivel az eredeti szakmám geofizikus bányamérnök, igazi bányász jó szerencsét! Bis hundert und zwanzig! – azaz Isten éltessen legalább száz éves korodig, és még húszig! Köszönünk mindent:
Szilasi György
igazgató, Sziltop kft.