Eredményeink

Közel 300 000 tanuló

Az elmúlt 21 évben a fenntartásunkban működő köznevelési intézményekben csaknem 300 000 diák folytatott középiskolai tanulmányokat. Túlnyomó többségük megszerezte az érettségit, illetve érettségire épülő szakmai végzettséget.

Évente közel 1500 pedagógus

Működésünk kezdetétől napjainkig átlagosan, évente közel 1500 tanár segíti a tanulók munkáját nagy türelemmel, hozzáértéssel. A szakmai színvonalat jól jellemzi, hogy pedagógusaink között nagy számban található minősített, szakértő, szaktanácsadó, illetve mestertanár is.

Közel 200 tagintézmény

Tevékenységünk kezdetétől dinamikusan bővültek tagintézményeink, oly mértékben, hogy több iskolahálózatot kellett létrehozni a kétezres évek elején. Céljaink- vigyük az oktatást a tanulók lakhelyéhez minél közelebb- eléréséhez kis, közepes településeken, nagy városokban, és a fővárosban is létesítettünk tagintézményeket.

Rólunk

A SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. (2009. január 1.-től) még SZILTOP Oktatási Közhasznú Társaság néven 1996 májusában alakult. Társaságunk alaptevékenysége a középiskolai felnőttoktatás. 

1996. júniusában megalakítottuk a Budakalász Gimnáziumot, így ősszel a budakalászi, illetve a szentendrei részlegeiben hat osztályban indult meg a tanítás összesen 275 diák részére. Az 1997/98-as tanév áttörést hozott. Az ország területén a Budakalász Gimnázium 17 tagiskoláját alapítottuk meg, ahol 1.640 diákunkat 139 tanár tanította.

A tagiskolák engedélyeztetése során felmerült anomáliák és az oktatás jogi környezetének változása szükségessé tette a Budakalász Gimnázium több hálózatra bontását, illetve új intézményhálózatok létrehozását. Így alakultak meg a társaság által fenntartott további intézmények:

  • 2001 – jelenleg is: Balassi Bálint Gimnázium

  • 2002 – 2016: Rába Gimnázium

  • 2002 – 2016: Pannon Középiskola és Szakiskola, később Pannon Gimnázium

  • 2002 – 2009: Cinkotai Szakközépiskola

  • 2003 – jelenleg is: Kölcsey Ferenc Gimnázium

  • 2003 – jelenleg is: Kun László Középiskola és Szakiskola, később Kun László Gimnázium

  • 2003 – 2009: Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola

  • 2005 – jelenleg is: Báthori István Középiskola és Szakiskola, később Báthori István Gimnázium

  • 2005 – jelenleg is: Kossuth Lajos Általános Iskola

  • 2016 – jelenleg szünetel: Szabó Magda Általános Iskola


A gimnáziumban esti és levelező tagozatú, iskolarendszerű felnőttoktatás folyik.

Tanáraink képzett, szakmailag elismert pedagógusok, akik jól ismerik a felnőttek oktatásának módszereit, a felnőttkori személyiségfejlődés törvényszerűségeit, a felnőttek tanulási nehézségeit, az andragógia didaktikai elveit. Képesek tanácsadással segíteni a felnőttek személyiségfejlődését, valamint a tanulás folyamatának elsajátítását. A tanári munka színvonalasságát bizonyítja, hogy a mi iskolánkban szerzett érettségi bizonyítványt a határőrség, a rendőrség és a büntetés-végrehajtás számos alkalmazottja, kórházi, illetve közlekedési dolgozók (MÁV, MKV). 

Lehetőséget biztosítunk az általános műveltség megszerzésére, megszakadt tanulmányok folytatására, érettségi bizonyítvány megszerzésére. Célunk, hogy az „Élethosszig tartó tanulás” jegyében olyan alapműveltséghez juttassuk kisebb és nagyobb települések érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakóit, amely képessé teszi őket további tanulmányokra, pályamódosításra.
A Kossuth Lajos Általános Iskolában enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelését végezzük.
A Szabó Magda Általános Iskola olyan felnőttek részére nyújt oktatást, akik még nem rendelkeznek nyolc általános bizonyítvánnyal.
A SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. működését jogászok, pszichológusok, gazdasági szakemberek, programozó matematikusok, pedagógiai szaktanácsadók, logopédusok segítik.

“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.„ (Szent-Györgyi Albert)

Új elvek szinterek és módszerek

Új pedagógiai megközelítések és értelmezések az európai oktatás gyakorlatában

Az európai fejlődés folyamatában az oktatás az utóbbi években fokozatosan felértékelődött, s jelentősége változatlanul növekszik. Vezető tudósok egy új minősítést alkottak: az oktatást rejtett...

A rugalmas, alkalmazkodó oktatás hazai jellemzői és kívánatos irányai

Kiindulópontként azt a tételt kell elfogadnunk és követnünk, hogy egy oktatási formában megszerzett bizonyítvány nem adhat egész életre szóló útlevelet. Szakítani kell azzal a korábbi felfogással...

Az alkalmazandó és követendő módszerek az új pedagógiai felfogás érvényesítésében

A statisztikai szemléletű megítélés egyre jobban elveszíti a jelentőségét a bizonyítványok, oklevelek minősítésében. A munkáltatók egyre jobban a bizonyítványok mögött lévő tudást fogják értékelni...

A gimnázium felvételi rendje

A gimnázium esti munkarendű. A kilencedik évfolyamba a közoktatási törvény értelmében minden, az általános iskola 8. osztályát elvégzett személy fölvehető, aki a tankötelezettségi törvénynek...