Adatvédelmi tájékoztató

A SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa a SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát utca 84., továbbiakban: társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket annak érdekében, hogy a társasággal kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak kezelése és védelme maradéktalanul, sérelem nélkül megtörténhessék.

A társaság, mint adatkezelő adatai:

Társaság neve: SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: SZILTOP Nonprofit Kft.

Székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát utca 84.

Cégjegyzékszám: 13-09-125201

Adószám: 18081802-2-13

Statisztikai számjel: 18081802 8531 572 13

Társaságunk a 2018. május 25. napjától érvénybe lépő, az európai parlament és a tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről alkotott 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) és az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) továbbá az egyéb jogszabályok maradéktalan betartása mellett végzi a személyes adatok kezelését és védelmét.

Mind a társaságunk, mind a társaságunk által fenntartott iskolák már eddig is a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekezett adatkezelési kötelezettségének eleget tenni. A GDPR által megkövetelt változásokat a 2018. május 24. napján elfogadott új adatvédelmi szabályzatunk ültette át a gyakorlatba. E szabályzatot jelen honlapunkon megtalálja. Ne feledje, a tanulói adatbázis rendelkezésére bocsátott adatai számunkra jogszabályi előírások miatt szükségesek, ugyanúgy vigyázunk rájuk, mint ahogy Ön is tenné.

A honlapunkon direktmarketing tevékenység nem valósul meg, a honlap látogatása nem regisztrációhoz kötött. A honlap felhasználásával adatszolgáltatás nem történik.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ön személyes adatát társaságunk kezeli, vagy tanulói jogviszonyt szeretne létesíteni bármelyik, a társaságunk által fenntartott iskolával, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az alábbi elérhetőségeken keresheti fel társaságunk adatkezelő munkatársait:

E-mail cím: adatvedelem@sziltop.hu

Telefonszám: +36 26 343 333

Amennyiben az Ön személyes adatát társaságunk kezeli, úgy az Adatvédelmi Incidens Bejelentő Rendszer felhasználásával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2018. május 14. napjától alkalmazható, a Hatóság honlapjáról (https://naih.hu) letölthető űrlap felhasználásával.

 

Budakalász, 2018. május 24.

Molnár Emese
ügyvezető