Bemutatkozik a Budakalász Gimnázium

A Budakalász Gimnázium fenntartója a SZILTOP OKTATÁSI KFT, melynek jogelődje a SZILTOP OKTATÁSI KHT. 1996 tavaszán alakult két magánszemély törzstőkéjével. A SZILTOP KHT. 1996. júniusában megalapította a Budakalász Gimnáziumot, melynek alaptevékenysége a középiskolai felnőttoktatás.

Az alapításkor a budakalászi és szentendrei részlegeiben az 1996/1997-es tanévben hat osztályban 275 diák kezdte meg a tanulmányait.

Az 1997/1998-as tanévben az ország területén a Budakalász Gimnázium 17 tagiskolája jött létre, az 1640 diákot 139 tanár tanította.

Az 1998/1999-es tanévben sorra nyitották meg kapuikat további tagiskolák, az ország területén már 29 tagiskolánkban közel 4000 diák tanult.

Az első években a bővülésnek fontos alapját jelentette, hogy a szolgálati törvény a fegyveres testületek tagjai számára előírta az érettségi megszerzését. Ebben az évben a Határőrség Országos Parancsnokságával jött létre szerződés, és 15 intézményben kezdődött el a határőrök képzése.

Az 1999/2000 tanév további jelentős fejlesztések éve lett. Az oktatandók köre az iskolák „természetes szaporulatán” kívül a büntetés-végrehajtási intézetek munkatársaival bővült, akik szintén a szolgálati törvény előírásai miatt ültek vissza az iskolapadba. A tanév egyenlege: 7650 diák, 49 tagiskola.

A 2000/2001-es tanévben a Budakalász Gimnázium újabb és újabb tagiskoláit alapítottuk meg. A rendszer szinte az egész országot behálózta: 14 megyében és Budapesten 71 tagiskolánk működött. A tanulólétszám 10 268 fő, ami azt jelenti, hogy az ország esti tagozatos diákjainak, mintegy 40%-a gimnáziumunk tanulója volt.

A tagintézmények gyarapodása szükségessé tette, hogy a Budakalász Gimnáziumot önálló iskolák hálózatává alakítsa át a fenntartó, a területi elvet alkalmazva.

Így jöttek létre először 2001-ben a Heves, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében működő Balassi Bálint Gimnázium, majd 2002-es évben a Dél-Dunántúlon működő Pannon Középiskola és Szakiskola, a Nyugat-Dunántúli Rába Gimnázium és sorban a többi: Báthori István Középiskola és Szakiskola, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Kun László Középiskola és Szakiskola, valamint a Cinkotai Szakközépiskola és a Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola.

Az „eredeti” Budakalász Gimnázium működési területe ezek után már csak Budapestre, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre terjedt ki.

A közelmúltban Zala megye is a Budakalász Gimnázium működési területe lett.

Az évek során tagintézményeink száma és elhelyezkedése folyamatosan változott a környezetükben tapasztalható képzési igényeknek megfelelően.

Fenntartónk (és mi is) tudatosan törekszik arra, hogy olyan helyeken hozzunk létre tagintézményeket, ahol hiány mutatkozik az esti tagozatú iskolák tekintetében, mert a tanulni szándékozók között az elérhetőség, a közelség, döntő szempontnak tűnik.

Alapvető célunk esti tagozatú képzések indításával a nappali tagozatú rendszerből kikerült, tankötelezettségüket már teljesített fiatal felnőttek, felnőttek számára második esélyt biztosítani az érettségi megszerzésére.

Az a küldetésünk, hogy a 16. évet betöltött tanulók számára nyitott, befogadó, támogató légkört biztosítva segítsük és felkészítsük a diákokat az érettségi bizonyítvány megszerzésére,

Alapvető célunk esti tagozatú képzések indításával a nappali tagozatú rendszerből kikerült, tankötelezettségüket már teljesítettek számára második esélyt biztosítani az érettségi megszerzésére.

Mint tudjuk, az érettségi hiánya sokszor behozhatatlan hátrányt jelent a munkaerő-piaci versenyben, de akadályozza a szakképzésben való részvételt is.

Korunk egyik kihívása a magyar társadalom munkaképes tagjaival szemben, hogy szakmai felkészültségükkel, műveltségükkel, széles értelemben vett tanulási képességükkel tudnak-e alkalmazkodni a piacgazdaság követelményeihez.

Az elhelyezkedés, szakma és/vagy munkahelyváltás, a munkanélküliség, munkahelymegtartás egyidejű jelenléte és kezelése olyan feladatot jelent az egyén számára, amelyre nem készült fel, társadalmi szintű segítség, támogatás nélkül a leszakadás veszélyezteti.

Céljaink között a legfontosabb, hogy a felnőttoktatásban résztvevő tanulók az érettségi megszerzésén túl a munkaerőpiacon kurrens, korszerű tudásanyaggal jelenjenek meg, mely versenyképessé teszi őket mind Magyarország, mind az Egyesült Európa egész területén. Olyan kompetenciák kialakítására törekszünk, melyekkel képessé válnak a folyamatos továbblépésre, az élethosszig tartó tanulásra.

A társadalmi előrejutásban meghatározóan fontos iskolázáshoz, tanuláshoz azonban – több okból – nem egyformán képes mindenki hozzájutni. Az okok között sorolhatjuk a területi elérhetőség, az átjárhatóság, a felnőttkori tanulás funkciónak megfelelő oktatásszervezés hiányát és csorbáit.

Sok felmérés, tanulmány rögzíti azt a szomorú tényt is, hogy Magyarországon a tanulók szociális helyzete, háttere meghatározó iskolai tevékenységük, eredményeik szempontjából.

Iskolánk alapvető célja, hogy a társadalmi szinten is jelentős problémákat okozó hátrányok ledolgozásának lehetőségét biztosítsuk a képzésben való részvétellel.

A társadalmi mobilitás elősegítéséhez kívánjuk biztosítani a magasabb kvalifikáció megszerzésének lehetőségét, az általános műveltségi szint emelésével, az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák kialakításával, megerősítésével.

Alapelveink:

Köznevelési törvény előírásainak pontos betartása:

A törvényi előírásoknak mindenben megfelelő esti tagozatú iskolarendszerű felnőttoktatás folytatása.

Minden nálunk dolgozó pedagógus megfelel a törvényi előírásoknak, rendelkezik megfelelő végzettséggel.

Pedagógiai programunk a kerettantervben szereplő tantárgyakat tartalmazza, de készség tárgyakat (ének-zene, testnevelés, stb.) nem tanítunk.

A köznevelési törvény 60.§-nak következetes alkalmazása:

„A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet részt.”

A felnőttoktatásban gyakorlott, az oktatási forma irányába elkötelezett kollégák alkalmazása.

Nyugodt, kellemes, tanulóbarát légkör.

Világos cél: Érettségi vizsgára való felkészítés.

Intézményhálózatunkban 1999 óta folyamatosan szervezünk érettségit.

Bodnár Tiborné

igazgatóhelyettes

Székhely: 2011 Budakalász, Budai út 54.
Központi iroda: 2011 Budakalász, Budai út 116.
Telefon, fax: +36 26 540 372
E-mail: budakalasz.tanugy@sziltop.hu
OM: 032 680

https://www.kalaszestigimi.hu/