Együttműködési megállapodás a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával

Társaságunk 2018. április 26-án együttműködési megállapodást írt alá a Magyra Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával / továbbiakban: MH KIKNYP/a haza iránti szolgálatra elkötelezettek honvédelmi feladatokban történő közreműködésének előmozdítása érdekében.

 

Az együttműködés alapvető célja az MH KIKNYP és a Sziltop Nonprofit Kft. közös erőfeszítésének eredményeképpen a Magyar Honvédség társadalmi támogatottságának, a katonai pálya – különösen a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony – ismertségének és népszerűségének növelése.

 

Az együttműködés további célja,  hogy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés j) pontjának megfelelően, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet mellékletének I.1.1 fejezetében megfogalmazott nevelési célok – különösen a honvédelmi nevelés – támogatása, a Felek közötti közvetlen kapcsolat kiépítése és intézményesítése, az együttműködés kereteinek meghatározása és kiszélesítése.